Klubweb.cz - profesionální internetové stránky pro váš sportovní klub Pro řízení oddílu doporučujeme Klubový informační systém. | Provozuje eSports.cz, s.r.o.

NA OHRADĚ SE ZAČALY HÝBAT LEDY ….

13.10.2021 | Petr Říha

... ….. VÍCE NEŽ 30 LET PO REVOLUCI. KONEČNĚ !!

Minulý týden mohli být občané města Vsetín svědky dlouho očekávané události.Na osiřelý a dlouho chátrající bývalý spartakiádní stadion vjela těžká technika a začalo se s demolicí ochozů. Na tu by měla navázat dlouho očekávaná stavba nového sportovního areálu. Všichni přijíždějící motoristé na Vsetín se tak nebudou muset dívat na ten zapomenutý a bodláky zarostlý prostor, který měl již dávno opět sloužit sportu a dětem.

V minulých letech, ve spolupráci se zástupci sportů a radnice, vnikla Sportovní koncepce města Vsetín, která byla v roce 2020 schválena i zastupitelstvem. Mnoho debat se na toto téma vedlo v minulých letech, nemá již cenu se zde k nim vracet. Výkonný výbor FC Vsetín svého času jasně formuloval své požadavky na dvě fotbalová hřiště, jak je tomu v podobně velkých městech běžné. Fotbalový klub ve Vsetíně má v současné době v pronájmu městský stadion na Tyršovce a proto s velkou nadějí vzhlížíme na možnost využití další městské travnaté plochy, právě na zmiňovaném bývalém spartakiádním stadionu na Ohradě.
V takovém případě by měl fotbal jedno hřiště na Ohradě, druhé travnaté hřiště na Tyršovce. Dále velkou „umělku“ Pod Pecníkem, s veškerým zázemím. A nakonec malou „umělku“ u ZŠ Sychrov. Počet sportovišť pro fotbal v našem městě by byl  dostačující. Pokud by sportoviště nebyla rozeseta po celém městě. Ale s tím těžko něco naděláme, Vsetín leží v údolí, všude kolem města jsou valašské krpále, fotbal se těžko hraje do kopce.

Do toho je zde mnohokráte diskutovaná snaha (a především vůle) mezi radnicí a TJ Zbrojovka Vsetín o využití (výměně) pozemků, které souvisí s plánovanou velkou rekonstrukcí vsetínského nádraží a přilehlých prostor. Konkrétně jde i o část Tyršovky, kde je záměr postavit tenisovou halu. Vzhledem k tomu, že je fotbalový oddíl na Tyršovce jen v nájmu, majitelem hřiště je město Vsetín, tak má výkonný výbor FC Vsetín v ruce, trefně řečeno ústy svého místopředsedy Radima Dobeše, pouze jednu hrací kartu a tou je černý Petr.

Ve zmiňované koncepci sportu ve Vsetíně je tedy plánováno jedno fotbalové hřiště na Ohradě, kde by měl mít fotbal své zázemí v nově zbudované tribuně. Spolu s dalšími sporty. Musíme uznat, že projekty vypadají velmi pěkně. Zástupci radnice nás zvali k jednáním s projektanty a prakticky ve všech našich žádostech nám vyšla radnice vstříc a projektanti návrhy přepracovávali. Tak uvidíme jaká bude konečná podoba. V každém případě jsme rádi, že se na Ohradě konečně hnuly ledy a nejen stovky mládežnických fotbalistů budou bedlivě sledovat stavební ruch, který věřme, přinese dalším generacím vsetínských sportovců moderní stadion pro sportovní vyžití.

Přinášíme různé odkazy na články a reportáže k danému tématu, které se objevily v minulých dnech v médiích. Jsme si vědomí toho, že téma Tyršovky a přilehlých prostor rezonuje mezi občany Vsetína. Názory jsou velice různorodé. Od zastánců k odpůrcům změn. Fotbalový klub vzhlíží k započaté rekonstrukci spartakiádního areálu na Ohradě s nadějí, že budeme mít k dispozici více tréninkové i hrací travnaté plochy na Vsetíně. Když to nebudou dvě regulérní travnatá hřiště, tak alespoň jedno nové, moderní hřiště s kompletním zázemím, plus druhé tréninkové, se zázemím. A s možností odehrát na Tyršovce mládežnické zápasy, včetně ligových zápasů v rámci Sportovního střediska mládeže Fotbalové asociace, jehož statut FC Vsetín má.
Stavební práce na Ohradě začaly, věřme, že se zanedlouho ukáže jaká bude reálná podoba všech zmiňovaných sportovišť.
Máme jasný slib představitelů radnice, že fotbal nebude odkloněn kamkoliv pryč z Tyršovky dříve, než bude na Ohradě stát regulérní nový sportovní areál. Dále, že na Tyršovce zůstane dostatek prostru pro dvě fotbalová hřiště pro ligové mistrovské zápasy mládeže. Toto zaznívá několikrát v níže uvedených reportážích. Zaznívá to i ze slov zatupitelů a přímo z úst pana starosty, na zastupitelstvu dne 24.4.2021. Nemáme důvod těmto veřejným slibům neveřit.  A budeme dál pracovat naplno abychom dovedli fotbalový oddíl, včetně  několika stovek sportujících kluků a holek, na nový vsetínský stadion v co nejlepší  formě.
Pokud bude na Vsetíně nový areál na Ohradě a budeme moci využívat i současnou a následně zrekonstruovanou Tyršovku, tak jenom dobře.   

VSETÍN : Zastupitelstvo města z 23.4.2021
Zastupitelstvo města Vsetín z 23.4.2021, na kterém zastupitelé města probírali projekt tenisové haly na Vsetíně. A následně odhlasovali tento záměr. Na zastupitelstvu zazněly jasné záměry a sliby ohledně sportovního areálu na Ohradě, že první bude Ohrada a pak může dojít k případnému přesunu fotbalu.
Také zazněly (v dubnu 2021) nějaké návrhy ohledně Semetína ale dnes (podzim 2021) víme, že městské hřiště v Semetíně je pro fotbal  momentálně nepoužitelné. V době covidu se o něj nikdo vůbec nestaral a je prakticky sežráno krtky. Pohybem na něm hrozí poranění, terén je nepřizpůsobilý sportu.        

Reportáž z dubna 2021 o záměru TJ Zbrojovka Vsetín a stavbě tenisové haly.
VSETÍN: Zastupitelé projednávali záměr TJ Zbrojovky Vsetín postavit tenisovou halu.

Reportáž ze dne 1.10.2021. Začátek stavebních prací v arealu na Ohradě. 
VSETÍN: Ochozy stadionu na Ohradě začala porcovat těžká technika


Několik reportáží na dané téma z nedaleké minulosti.
VSETÍN: Zastupitelé schválili koncepci sportovišť (reportáž ze dne 27.12.2019)

VSETÍN: Koncepce sportovišť ve Vsetíně (reportáž ze dne 12.10.2018)

VSETÍN : Rozhovor se starostou Vsetína Jiřím Růžičkou o rozpočtu města i sportovní koncepci (ze dne 29.9.2018)


Budeme i nadále sledovat vývoj a přidávat do tohoto článku daší reportáže a fotodokumentace z dění na Ohradě. Těšíme se, spolu s naprostou většinou obyvatel města Vsetín, až bude hotovo. 


OBNOVA BÝVALÉHO SPARTAKIÁDNÍHO STADIONU VE VSETÍNĚ ZAČALA
Zdroj: www.valassky.denik.cz  (na webu denníku je i rozsáhlá fotodokumentace demoličních prací) (7.10.2021)

Do chátrajících betonových ochozů bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě ve Vsetíně se „zakousla“ těžká technika. Demolicí tribun, které jsou už řadu let bez sedaček a zarůstají trávou a křovím, prakticky odstartovala plánovaná rekonstrukce celého sportoviště.

Stavební práce mají podle vsetínské radnice pokračovat příští rok nejprve obnovou fotbalového trávníku včetně zavlažování, vybudováním atletického oválu, úpravou zemních valů, stavbou skladu pro hasiče a parkoviště a přípojkami inženýrských sítí. Další etapy budou následovat.

Fotbalový stadion s atletickou dráhou v městské části Ohrada koupilo město Vsetín v roce 2017 od Tělovýchovné jednoty MEZ Vsetín za 10 milionů korun. Technický stav sportovního areálu neumožňoval jeho další provoz.

„Ve vlastnictví TJ MEZ zůstala pouze zastřešená tribuna, v níž jsou provozovány ubytovna a restaurace,“ připomněla mluvčí vsetínské radnice Jana Raszková.

Město následně začalo připravovat rekonstrukci stadionu, který má být do budoucna moderním sportovním stánkem sloužícím fotbalistům i dalším sportovcům.

Jako první přišla na řadu právě demolice stávajících betonových ochozů, stěn a tribuny včetně opěrných zdí. Hotová má být na konci listopadu. Zakázku v minulých dnech získala v minulých dnech firma PB SCOM z Hranic, která už pro město nedávno bourala také přístavbu sportovní haly Na Lapači a nedaleké bývalé sauny.

Oproti původním předpokladům město na bouracích pracích výrazně ušetří. Zaplatí za ně „jen“ 4,9 milionu korun bez DPH.

„Rozpočtové náklady předpokládaly částku 36 milionů korun, proto je cena necelých pěti milionů výhodná. S firmou máme navíc dobré zkušenosti i reference z jiných měst jsou pozitivní,“ těší starostu Vsetína Jiřího Růžičku.
Prostor pro hasiče i školy

Uvést do provozu samotná sportoviště, chce město už v příštím roce.

„Dlouhodobě cítíme absenci zázemí pro atletické disciplíny, své místo zde bude mít i hasičský sport, využívat stadion k tréninkům budou moci i další sportovní kluby. A prostor pro tělesnou výchovu vyhradíme i školám,“ přiblížil místostarosta pro sport Tomáš Pifka.

V již zpracovaném projektu se počítá s obnovou travnatého fotbalového hřiště včetně systému zavlažování, výstavbou čtyř set metrového atletického oválu a sektorů pro skok do dálky, vrh koulí a skok do výšky. Přibude i tréninková plocha pro hasičský sport včetně skladu potřebného vybavení, parkoviště, krytá tribuna se šatnami a dalším zázemím.

Místo nynějších betonových ochozů bude pouze vyvýšený zatravněný val. V části stadionu naproti stávající tribuny se následně plánuje stavba kryté tribuny se zázemím pro sportovce.

„Vzhledem k předpokládané finanční náročnosti přestavby, která dle projektu dosahuje 140 milionů korun bez DPH, bude samozřejmě naší snahou zajistit spolufinancování z dotačních zdrojů státu či Evropské unie,“ dodal starosta Růžička.

Město už v minulých dnech město také požádalo o dotaci Národní sportovní agenturu. Získat by mohlo až 40 milionů korun.

Zdroj: https://valassky.denik.cz/zpravy_region/obnova-byvaleho-spartakiadniho-stadionu-ve-vsetine-zacala-demolici-ochozu-202110.html

 
Utkání

Neděle 8. 8. 2021 16:00

FC Vsetín . HFK  Olomouc

 

Neděle 15. 8. 2021 17:00

Šumperk - FC Vsetín

 

Sobota 21. 8. 2021 14:00

FC Vsetín - Nové Sady

 

Neděle 29. 8. 2021 16:30

Všechovice - FC Vsetín

 

Sobota 4. 9. 2021 14:00

FC Vsetín - Přerov

 

Neděle 12. 9. 2021 10:15

Slavičín - FC Vsetín

 

Sobota 18. 9. 2021 15:30

Hranice - FC Vsetín

 

Sobota 25. 9. 2021 14:00

FC Vsetín - Skaštice

 

Sobota 2. 10. 2021 15:00

Valašské Meziříčí - FC Vsetín

 

Sobota 9. 10. 2021 14:00

FC Vsetín - Holešov

 

Sobota 16. 10. 2021 14:30

Bzenec - FC Vsetín

 

Sobota 23. 10. 2021 14:00

FC Vsetín - Kozlovice

 

Neděle 31. 10. 2021 10:15

Strání - FC Vsetín

Partneři

Výsledek obrázku pro ofs vsetínAktuální články
ALEŠ VYŠKOVSKÝ st. JIŽ NENÍ BOHUŽEL MEZI NÁMI ...

Ve čtvrtek dne 14. října 2021 zarmoutila celou vsetínskou a širokou, nejen fotbalovou veřejnost smutná zpráva. Ve věku sedmdesáti jedna let...

 
RADOSTNÝ NÁVRAT Z MĚSTA VÍNA A BURČÁKU

TJ Slovan Bzenec – FC Vsetín z. s. 0 : 2 (0 : 2)S výbornou náladou se vraceli...

 
VSETÍN SI ZAJEL NA JIŽNÍ MORAVU PRO TŘI VYBOJOVANÉ BODY OPRAVDOVOU FOTBALOVOU KVALITOU

"První poločas byl z naší strany vynikající. Dali jsme dvě branky, měli další šance. Herně jsme dominovali. Bohužel se nam zranil...

 
VALDEMAR DURMON : DOPOLEDNE ZA DOROST, ODPOLEDNE PREMIEROVÝ GÓL, ZA MUŽE.
 
DEN SPORTU VE VSETÍNĚ. POZVÁNKA DĚTÍ I DO FOTBALU.
 
PONDĚLNÍ OKÉNKO DO VSETÍNSKÉ MLÁDEŽE - 11. října
 
DOMA OPĚT ÚSPĚŠNÍ
 
KDYŽ SE PODÍVAT DO TŘETÍ LIGY, TAK S MÝM VSETÍNEM, ŘÍKA V ROZHOVORU JAN STUCHLÍK
 
PO HOLEŠOVU NA ČTVRTÉM MÍSTĚ DIVIZE
 
FC VSETÍN - SFK ELKO HOLEŠOV 2:0
 
FACEBOOK - ŽENY
100 let kopané
110 let kopané
 
RSS